Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tam Quốc Diễn Nghĩa

----------------------------------------
Chia sẻ
Tác Giả : La Quán Trung
Thể loại : Khác
Số Chương : 119
Trạng Thái : Hoàn Thành
Lần Đọc : 974380
Nguồn : Sưu tầm
Tam Quốc Diễn Nghĩa Giới thiệu truyện

  Được vinh danh là một trong “Tứ đại danh tác” hay “Tứ đại kỳ thư” của Trung Quốc, cho đến nay Tam Quốc Diễn Nghĩa đã trở thành danh tác thế giới bởi số lượng bản dịch và tầm phổ biến rộng khắp.

 
Tam Quốc Diễn Nghĩa tên đầy đủ là "Tam Quốc chí thông tục diễn nghĩa" là tiểu thuyết lịch sử chương hồi nổi tiếng của Trung Quốc do nhà văn La Quán Trung sống vào khoảng cuối đời Nguyên, đầu đời Thanh viết. Bản Tam Quốc lưu truyền rộng rãi nhất ngày nay là bản do Mao Tôn Cương tu sắc và bình chú.
 
Về mặt nội dung, Tam Quốc là pho sử thi dựng lại gần một trăm năm lịch sử Trung Quốc cổ đại từ thời  Đông Hán cho đến những năm đầu của triều đại Tây Tấn một cách bao quát và toàn diện gồm cả những cuộc đấu tranh chính trị, quân sự cho đến diễn tiến của mâu thuẫn xã hội dựa trên quan điểm “Ủng Lưu phản Tào” (Ủng hộ Lưu Bị, phản đối Tào Tháo).
 
Về mặt nghệ thuật, Tam Quốc là mẫu mực của thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi Trung Quốc. Với bạn đọc thế giới, Tam Quốc đã xây dựng được nhiều nhân vật điển hình có tính cách điển hình: Tào Tháo gian hùng, Lưu Bị nhân từ, Quan Công trượng nghĩa, Trương Phi nóng này...
 
Tuy có một số hạn chế nhưng Tam Quốc vẫn là tác phẩm kinh điển như lời nhận xét của chính Mao Tôn Cương:
 
“Tam Quốc phảng phất Sử Ký của Tư Mã Thiên nhưng chuyện Tam Quốc khó kể gấp mấy Sử Ký. Sử Ký được chia ra các phần nói riêng về từng nước. Nhân vật cũng được tả riêng. Cho nên có những bản kỷ, thế gia, liệt truyện riêng biệt. Tam Quốc thì không thế. Phải hợp các bản kỷ, thế gia, liệt truyện lại, rồi viết thành một truyện chung. Chia từng phần thì văn ngắn mà dễ khéo. Hợp lại một thì văn dài mà khó… Cho nên đọc Tam Quốc thú hơn... từ đầu đến cuối mạch lạc liên tục, gay cấn hấp dẫn.”
Like Fanpage và để lại comment cho Thảo nha:
Danh sách chương
2
1 . Chương 1: Hội Ðào Viên Anh Hùn...
51 . Chương 51: Tào Nhơn Hỗn Chiến ...
2 . Chương 2: Nổi Giận Trương Phi ...
52 . Chương 52: Khổng Minh Từ Chối ...
3 . Chương 3: Bàn Phế Lập, Ðổng Tr...
53 . Chương 53: Vân Trường Thả Lão ...
4 . Chương 4: Phế Hán Ðế, Trần Lưu...
54 . Chương 54: Trước Cửa Phật , Qu...
5 . Chương 5: Tiếp Hịch Văn, Các T...
55 . Chương 55: Lưu Huyền Ðức Nói K...
6 . Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng ...
56 . Chương 56: Tào Tháo Mở Hội Đền...
7 . Chương 7: Viên Thiệu Qua Cầu Ð...
57 . Chương 57: Gia Cát Lượng Khóc ...
8 . Chương 8: Vương Tư Ðồ Khéo Dụn...
58 . Chương 58: Báo Phụ Thù, Mã Siê...
9 . Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ Bố ...
59 . Chương 59: Cẩm Mã Siêu Đại Chi...
10 . Chương 10: Giúp Nhà Vua, Mã Ðằ...
60 . Chương 60: Trương Tòng Đi Sứ G...
11 . Chương 11: Lưu Hoàng Thúc Cứu ...
61 . Chương 61: Giữa Sông, Tử Long ...
12 . Chương 12: Cung Tổ Ba Lần Nhượ...
62 . Chương 62: Ải Phù Quan, Cao Dư...
13 . Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ M...
63 . Chương 63: Ngọa Long Thương Kh...
14 . Chương 14: Tào Mạnh Ðức Rời Gi...
64 . Chương 64: Dùng Kế Khổng Minh ...
15 . Chương 15: Thái Sử Từ Ham Đả T...
65 . Chương 65: Mã Siêu Vây Khổn Hà...
16 . Chương 16: Cửa Nha Môn, Phụng ...
66 . Chương 66: Quan Vân Trường Một...
17 . Chương 17: Viên Công Lộ Hưng B...
67 . Chương 67: Tào Tháo Dẹp Yên Đấ...
18 . Chương 18: Giả Văn Hòa Liệu Mư...
68 . Chương 68: Với Trăm Quân, Cam ...
19 . Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Thá...
69 . Chương 69: Bói Kinh Dịch, Quản...
20 . Chương 20: Tào Tháo Ra Săn Ruộ...
70 . Chương 70: Trương Phi Lấy Ngọa...
21 . Chương 21: Tào Tháo Uống Rượu ...
71 . Chương 71: Huỳnh Trung Lấy Ðối...
22 . Chương 22: Viên, Tào Khởi Ba Q...
72 . Chương 72: Gia Cát Lượng Dụng ...
23 . Chương 23: Nễ Danh Sĩ Lõa Thân...
73 . Chương 73: Huyền Ðức Lên Ngôih...
24 . Chương 24: Quốc Tặc Hành Hung ...
74 . Chương 74: Bàng Ðức Khiêng Hòm...
25 . Chương 25: Núi Thổ San, Quan C...
75 . Chương 75: Vân Trường Nạo Xươn...
26 . Chương 26: Viên Bản Sơ Hao Bin...
76 . Chương 76: Từ Quáng Đại Chiến ...
27 . Chương 27: Qua Ải, Quan Công C...
77 . Chương 77: Núi Ngọc Tuyền , Qu...
28 . Chương 28: Chém Thái Dương, An...
78 . Chương 78: Chữa Chứng Đầu Nhức...
29 . Chương 29: Tôn Sách Bất Bình G...
79 . Chương 79: Anh Chẹt Em , Tào T...
30 . Chương 30: Viên Thiệu Thất Trậ...
80 . Chương 80: Phế Hán Chúa, Tào T...
31 . Chương 31: Tào Tháo Ðại Phá Vi...
81 . Chương 81: Nóng Thù Anh , Trươ...
32 . Chương 32: Viên Thượng Tranh D...
82 . Chương 82: Tôn Quyền Hàng Ngụy...
33 . Chương 33: Tào Phi Ham Sắc Nạp...
83 . Chương 83: Ðánh Hào Ðình, Tiên...
34 . Chương 34: Thái Phu Nhơn Lén N...
84 . Chương 84: Lục Tốn Đốt Bảy Tră...
35 . Chương 35: Huyền Ðức Vui Mừng ...
85 . Chương 85: Tiên Chúa Di Chiếu ...
36 . Chương 36: Lưu Bị Định Kế Đoạt...
86 . Chương 86: Thử Trương Ôn, Tần ...
37 . Chương 37: Tư Mã Hai Lần Cử Da...
87 . Chương 87: Dẹp Giặc Rợ, Hán Th...
38 . Chương 38: Chia Thiên Hạ, Long...
88 . Chương 88: Vượt Lư Thủy, Khổng...
39 . Chương 39: Thành Kinh Châu, Lư...
89 . Chương 89: Hán Thừa Tướng Bốn ...
40 . Chương 40: Thành Kinh Châu, Ph...
90 . Chương 90: Dùng Thú Máy, Sáu B...
41 . Chương 41: Huyền Ðức Đưa Bá Tá...
91 . Chương 91: Tế Lư Thủy , Hán Th...
42 . Chương 42: Trương Dực Ðức Đại ...
92 . Chương 92: Triệu Vân Sức Già C...
43 . Chương 43: Gia Cát Lượng Trổ T...
93 . Chương 93: Khương Duy Về Đầu T...
44 . Chương 44: Khổng Minh Dùng Trí...
94 . Chương 94: Mã Tắc Trái Lời Khu...
45 . Chương 45: Cửa Tam Giang, Tào ...
95 . Chương 95: Khổng Minh Gạt Lệ C...
46 . Chương 46: Dùng Chước Lạ, Khổn...
96 . Chương 96: Khổng Minh Dâng Biể...
47 . Chương 47: Hám Trạch Vì Bạn Dâ...
97 . Chương 97: Theo Hớn Binh , Vươ...
48 . Chương 48: Trên Trường Giang, ...
98 . Chương 98: Gia Cát Lượng Tấn B...
49 . Chương 49: Ðàn Thất Tinh Cầu G...
99 . Chương 99: Không Hiểu Kế Tào C...
50 . Chương 50: Gia Cát Lượng Khéo ...
100 . Chương 100: Khổng Minh Ngũ Xuấ...
2
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 974380
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 807829 HE.
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 482658

Tags : Đọc truyện quân nhân, truyện lịch sử, chuyện chiến tranh, truyện cổ đại, Tam Quốc Diễn Nghĩa, tứ đại kỳ thư trung quốc, La Quán trung, doc truyen quan nhan, truyen lich su, chuyen chien tranh, truyen co dai, tam quoc dien nghia, tu dai ky thu trung quoc, la quan trung, tamquocdiennghia, laquantrung, tudaikythu
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16842148
Em Dám Quên Tôi   view 9061528
Không xứng   view 8664772
Hiền Thê Khó Làm   view 8455167
Gia cố tình yêu   view 8211881
Thứ nữ sủng phi   view 8206216
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc